1. 004/2022
  2. CECS N° 004/2022
  3. /09/2022
  4. .
  5. /09/2022
  6. /12/2022
  7. Publicado/Registrado/
  8. Real
  9. .830,00
  10. .
  11. CECS

Arquivos Anexos

Número
Sequência
Descrição
Arquivo
Dt. Divulgação
CECS N° 004/2022 000 Solicitação de Comtratação
CECS N° 004/2022 001 Memorando de Justificativa
CECS N° 004/2022 002 Parecer Jur. Edital
CECS N° 004/2022 003 Especificação Técnica
CECS N° 004/2022 004 Propostas
CECS N° 004/2022 005 Consulta CNPJ
CECS N° 004/2022 006 Certidôes
CECS N° 004/2022 007 Licença Municipal
CECS N° 004/2022 008 Quadro Comparativo de Propostas
CECS N° 004/2022 009 CE CECS n° 0404/2022
CECS N° 004/2022 010 Contrato CECS n° 004/2022
CECS N° 004/2022 011 Relatório de Autenticidade Assinatura Digital
CECS N° 004/2022 012 Aviso de Resumo de Contrato DIOE 29/09/2022
CECS N° 004/2022 013 Aviso de Extrato de Contrato DOU 03/10/2022